Xoá tài khoản MiCar

Xoá tài khoản MiCar

Hướng dẫn xoá tài khoản đối với ứng dụng MiCar và MiCar-Driver

Trước tiên hãy lưu ý rằng, khi thao tác hành động này. Tài khoản của bạn sẽ bị xoá vĩnh viễn, bao gồm cả những thông tin cá nhân của bạn. Khi xoá tài khoản, bạn sẽ không thể truy xuất nội dung hoặc mọi thông tin của bạn từ hệ thống

1. Hướng dẫn nhanh

Bạn nhấn vào "Cá nhân" > chọn "Xoá tài khoản" > chọn "Đồng ý".

2. Hướng dẫn chi tiết

Bước 1: Từ màn hình chính của ứng dụng chọn mục cá nhân

Bước 2: Trên giao diện màn hình cá nhân chọn mục xoá tài khoản

Bước 3: Hộp thoại xác nhận xoá tài khoản xuất hiện. Chọn đồng ý trên hộp thoại nếu bạn chắc chắn muốn xoá tài khoản.

Lưu ý: Ở bước này hãy chắc chắn rằng thiết bị của bạn đang được kết nối internet để thực hiện xoá tài khoản thành công.

Khi xoá tài khoản thành công, ứng dụng sẽ quay trở về màn hình đăng nhập.

Trường hợp bạn xoá tài khoản không thành công mà không rõ nguyên nhân thì hãy liên hệ với chúng tôi

3. Liên Hệ Chúng Tôi

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào, vui lòng liên hệ với chúng tôi tại hotro@micar.vn.

Cảm ơn bạn đã sử dụng sản phẩm của chúng tôi!

logo_micar

Ứng dụng xe tiện chuyến dành cho bạn.

Copyright @ 2022 micar.vn