Chính sách bảo mật

Chính sách bảo mật

Chương INguyên tắc chung

Điều 1

"MiCar" là ứng dụng dành cho smartphone giúp kết nối giữa bên cung cấp dịch vụ vận tải và người sử dụng dịch vụ theo hợp đồng. Ứng dụng được sản xuất, vận hành và quản lý bởi công ty TNHH Miagi Solution.

Điều 2

Theo như điều khoản sử dụng (bên dưới) thì ứng dụng này được áp dụng cho tất cả các cá nhân (gọi là người dùng), những người sử dụng dịch vụ được cung cấp bởi công ty chúng tôi.

Điều 3

Người sử dụng dịch vụ này phải cam kết đồng ý và tuân thủ các điều khoản. Nếu bạn không đồng ý thì bạn sẽ không thể sử dụng dịch vụ này.

Chương II: Người sử dụng

Điều 4

Người dùng cam kết tuân thủ các điều khoản này.

Điều 5

  • Tổ chức, cá nhân giao dịch tại ứng dụng MiCar tự do thỏa thuận trên cơ sở tôn trọng quyền và lợi ích hợp pháp của các bên tham gia hoạt động mua bán sản phẩm dịch vụ, dịch vụ thông qua hợp đồng, không trái với quy định của pháp luật.
  • Hoạt động mua bán, cung cấp sản phẩm dịch vụ qua ứng dụng MiCar phải được thực hiện công khai, minh bạch, đảm bảo quyền lợi người tiêu dùng.
  • Tất cả các nội dung trong bản điều khoản sử dụng này tuân thủ theo hệ thống pháp luật hiện hành của Việt Nam.
  • Thành viên khi tham gia, sử dụng ứng dụng MiCar phải tự tìm hiểu trách nhiệm pháp lý của mình đối với luật pháp hiện hành của Việt Nam và cam kết thực hiện đúng những nội dung trong điều khoản sử dụng của ứng dụng MiCar.

 Điều 6

Nếu bất kỳ vấn đề bị cấm nào sau đây được áp dụng, có thể thu hồi giấy phép sử dụng hoặc tạm ngưng mà không cần thông báo trước hoặc thông báo trước theo quyết định của chúng tôi. Công ty không chịu trách nhiệm cho bất kỳ hành vi hoặc kết quả nào từ mục này.

(1) Hành vi vi phạm pháp luật: hỗ trợ, chào mời, bắt buộc, khuyến khích vi phạm trong hiến pháp.

(2) Các hành động can thiệp vào hoạt động của ứng dụng này, các hành động mà công ty cho là không phù hợp.

(3) Khi người dùng làm cản trở quyền sử dụng dịch vụ của người dùng khác.

(4) Hành vi xâm phạm danh dự, niềm tin xã hội, quyền riêng tư, quyền hình ảnh, quyền công khai, bản quyền, quyền sở hữu trí tuệ khác và các quyền khác (bao gồm tất cả qui định của pháp luật và những điều được pháp luật công nhận.

(5) Hành vi vu khống, đe dọa hặc quấy rối đối với người dùng khác.

(6) Hành vi có biểu hiện liên quan đến sắc tộc, tôn giáo, chủng tộc, giới tính, tuổi tác,vv.. dẫn đến sự phân biệt đối xử.

(7) Hành vi gạ gẫm, xúi giục hoặc thúc đẩy tự sát, tự sát hàng loạt, tự gây thương tích, sử dụng ma túy bất hợp pháp, vv…

(8) Hành vi gây ra các cuộc gặp gỡ với mục đích quan hệ tình dục và hành vi tục tĩu.

(9) Tình dục, khiêu dâm, biểu hiện bạo lực, tống tiền hoặc các hành vi khác có thể gây khó chịu quá mức.

(10) Hành vi trái với pháp tắc thường ngày, thuần phong mỹ tục.

(11) Khi công ty thấy không phù hợp với tư cách là người dùng theo các quy định của thỏa thuận này.

(12) Các trường hợp khác mà công ty cảm thấy không phù hợp để tiếp tục.

Chương III: Hình thức thanh toán

Điều 7 :

Người mua thanh toán trực tiếp bằng tiền mặt cho nhà cung cấp

(1) Người mua tìm hiểu thông tin về dịch vụ, giá cước của chuyến xe;

(2) Người mua nhập thông tin về chuyến xe trước khi ấn nút “Đặt xe”;

(3) Người cung cấp dịch vụ xác nhận cung cấp dịch vụ và cung cấp dịch vụ cho người mua;

(4) Người mua thanh toán sau khi chuyến đi kết thúc.

Chương III: Trách nhiệm, nghĩa vụ của người dùng

Điều 8:

Người dùng chịu trách nhiệm cho việc sử dụng dịch vụ, đối với kết quả và thực hiện khi sử dụng dịch vụ. 

Điều 9:

Người dùng sẽ chịu trách nhiệm đối với tất cả các thông tin được tiết lộ, trường hợp có thắc mắc, khiếu nại, vv… phát sinh từ thông tin, người đó sẽ tự giải quyết nó theo trách nhiệm và chi phí của mình. Công ty chúng tôi sẽ không có trách nhiệm. 

Điều 10:

Nếu người dùng gây thiệt hại cho công ty do sử dụng dịch vụ này thì người đó sẽ bồi thời thiệt hại theo trách nhiệm và chi phí của mình.

Điều 11:

Khi sử dụng dịch vụ này, người dùng sẽ không thực hiện các hành động sau đây:

(1) Hành động phân tích, dịch mã nguồn bằng cách phân tách và dịch ngược phân mềm, chương trình được sử dụng trong phần mềm này.

(2) Các hành động có thể can thiệp vào hoạt động và quản lý của dịch vụ này.

(3) Hành vi không tuân thủ mệnh lệnh, yêu cầu, chú ý của chúng tôi.

(4) Các hành vi khác mà công ty cho là không phù hợp dựa trên lý do hợp lý.

Trường hợp ở mục trên, nếu công ty chịu bất kỳ thiệt hại nào, người dùng sẽ bồi thường cho công ty về thiệt hại.

Chương IV: Đảm bảo an toàn khi đặt xe và nhận chuyến xe

Điều 12:

  • Ứng dụng đã áp dụng các biện pháp cần thiết để bảo vệ thông tin của nhà cung cấp, thông tin của người mua và các giao dịch.
  • Khi đăng ký sử dụng ứng dụng MiCar để kết nối với người mua, nhà cung cấp phải cung cấp cho công ty vận hành đầy đủ các thông tin cần thiết, bao gồm tên, số điện thoại, địa chỉ thư điện tử, cùng với các giấy tờ cá nhân và giấy tờ chứng nhận đủ điều kiện cung cấp dịch vụ vận tải.
  • Các thông tin ở mục (2) sẽ được Công ty TNHH Miagi Solution thẩm định và lưu trữ trong hệ thống để đảm bảo rằng giao dịch được thực hiện thành công.
  • Người mua không nên cung cấp thông tin chi tiết về bản thân với bất kỳ bên thứ ba nào qua email, điện thoại hoặc hình thức liên lạc khác. Công ty TNHH Miagi Solution không chịu trách nhiệm về những thiệt hại hay rủi ro thành viên có thể gánh chịu trong việc trao đổi thông tin của người mua qua các kênh liên lạc khác ngoài ứng dụng MiCar.
  • Mọi thông tin giao dịch được bảo mật, trừ trường hợp cung cấp cho cơ quan pháp luật có thẩm quyền khi được yêu cầu.

Chương V: Chính sách bảo mật

Điều 13:

Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của bạn cho các mục đích sau:

Quản lý thông tin người dùng

Vận hành hệ thống và dịch vụ này để cải thiện sự tiện lợi của ứng dụng.

Giới thiệu các sản phẩm mới của chúng tôi, ứng dụng và các chiến dịch.

Thông tin về thông báo, bảo trì, tin tức quan trọng.

Hoạt động tiếp thị cho các sản phẩm và dịch vụ của công ty với các đối tác của chúng tôi.

Đơn giản hóa công việc như đăng ký sử dụng khi dùng các dịch vụ yêu cầu đăng ký (bao gồm cả dịch vụ này)

Hỗ trợ cho các yêu cầu khác nhau và các dịch vụ sau bán hàng.

Nghiên cứu và phân tích dữ liệu tiếp thị, phát triển dịch vụ mới (Bao gồm cả dịch vụ này) 

Điều 14:

Theo chính sách bảo mật, công ty sẽ bảo vệ thông tin cá nhân 1 cách thích hợp, sẽ không cung cấp thông tin cá nhân cho bên thứ 3 ở trạng thái có thể nhận dạng cá nhân. Tuy nhiên, thông tin cá nhân có thể dc cung cấp trong các trường hợp sau:

(1) Khi có sự đồng ý của người dùng.

(2) Tiết lộ hoặc cung cấp dữ liệu thu được bằng cách thiết lập bảng và phân tích cho các bên thứ 3 như đối tác theo cách mà các cá nhân không thể xác định được hoặc chỉ định.

(3) Tiết lộ dựa trên lệnh ban hành của tòa án, các quy định hoặc luật khác của tòa án.

(4) Khi có 1 cuộc điều tra về thông tin bằng các thủ tục hợp pháp hoặc đúng đắn từ cơ quan công tố, cảnh sát hoặc cơ quan giảm sát. 

(5) Khi luật bảo vệ thông tin cá nhân hoặc các luật khác cho phép.

Chương VI: Phí sử dụng

Điều 15:

 Ứng dụng không phát sinh phí sử dụng với người mua dịch vụ vận tải.

Chương VI: Vận hành.

Điều 16:

Nếu bất cứ điều nào sau đây xảy ra thì công ty có thể tạm dừng dịch vụ này mà không cần báo cáo trước cho người dùng.

(1) Khi thực hiện bảo trì thường xuyên hoặc khẩn cấp hệ thống dịch vụ internet.

(2) Khi internet hoặc dịch vụ này không thể được cung cấp do mất điện, cắt diện.

(3) Khi internet hoặc dịch vụ này không thể được cung cấp do tài ra, thiên tai như động đất, núi lửa phun trào, lũ lụt, sóng thần.

(4) Khi internet hoặc dịch vụ này không thể được cung cấp do chiến tranh, nhiễu loạn.

(5) Ngoài ra, khi công ty xác định rằng internet bị gián đoạn tạm thời, hoặc dịch vụ này là cần thiết vì lý do vận hành hoặc kỹ thuật.

Ngoài các trường hợp của từng mục trong điều khoản trước thì công ty sẽ không chịu trách nhiệm cho các thiệt hại do người dùng hoặc bên thứ 3 khác phát sinh do sự chậm trễ hoặc gián đoạn cung cấp internet, dịch vụ này vì lý do khác.

Điều 17:

Trường hợp áp dụng cho người dùng khi rơi vào các trường hợp sau đây, công ty có thể loại bỏ (hoặc tạm ngừng sử dụng dịch vụ này) mà không có bất kỳ cảnh báo hoặc thông báo nào trước cho người sử dụng.

(1) Khi thông tin nhập đã bị làm sai lệch.

(2) Khi hoạt động của dịch vụ này bị cản trở.

(3) Khi phí sử dụng, nghĩa vụ khác của dịch vụ này bi trì hoãn hoặc thanh toán bị từ chối.

(4) Vi phạm bất kỳ điều khoản nào.

(5) Khi danh dự của chúng tôi bị thiệt hại nghiêm trọng.

(6) Các trường hợp khác mà cty xác định không phù hợp với tư cách là người dùng

Trường hợp của điều khoản trước, nguời dùng sẽ mất quyền lợi theo thời hạn, các nghĩa vụ do công ty gánh chịu, như phí sử dụng và các nghĩa vụ khác phát sinh tại thời điểm đó, sẽ được thực hiện 1 lần.

Nếu công ty bị thiệt hại trong bất kỳ mục nào trong khoản 1 của điều này, công ty có thể yêu cầu bồi thường thiệt hại cho dù bị bãi bỏ hay không.

Chương VII: Mục miễn trách nhiệm

 Điều 18:

Công ty sẽ nỗ lực duy trì một mức chất lượng nhất định cho dịch vụ này, nhưng sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiêt hại hoặc mất mát nào do các lỗi không lường trước được,vv...

Điều 19:

Công ty không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại nào đối với ngươi dùng do sử dụng trái phép dịch vụ này.

Điều 20:

Công ty sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ sự gián đoạn hoặc đình chỉ cung cấp dịch vụ này do truy cập trái phép.

Điều 21:

Công ty không chịu trách nhiệm cho bất kỳ lý do nào trong trường hợp dữ liệu của người dùng, dữ liệu được tích lũy bởi người dùng hoặc các điểm bị mất, bị thay đổi.

Chương VIII: Quyền sở hữu trí tuệ.

Điều 22:

Khi sử dụng dịch vụ này, người dùng phải tôn trọng bản quyền và các sở hữu trí tuệ khác của bên thứ 3 không phải là người dùng và chú ý không vi phạm điều này.

Trong trường hợp vi phạm bản quyền hoặc quyền sở hữu trí tuệ khác, người có quyền không chỉ có thể yêu cầu lệnh đình chỉ hành vi xâm phạm mà còn yêu cầu bồi thường thiệt hại.

Điều 23:

Quyền sở hữu trí tuệ và tất cả các quyền khác liên quan đến dịch vụ này thuộc về công ty hoặc bên thứ 3 cấp phép cho công ty sở dụng quyền sở hữu trí tuệ đó. 

Chương IX: Sửa đổi các điều khoản

Điều 24:

Thỏa thuận này có thể được sửa đổi theo quyết định của công ty mà không cần sự cho phép của người dùng. Người dùng được coi là đã đồng ý với nội dung tại thời điểm thay đổi và người dùng đã thay đổi với điều khoản này.

logo_micar

Ứng dụng xe tiện chuyến dành cho bạn.

Copyright @ 2022 micar.vn